Tekst

Plaatje van een schrijfmachine. Het maakt sommige online lezers niet veel uit hoe webschrijvers omgaan met grammatica, spelling, stijl en interpunctie, zolang ze de informatie krijgen die ze nodig hebben. Wel willen ze dat je “to the point” bent. Ze komen niet op de site om je schrijftalenten te bewonderen.

Maar goede grammatica en juiste spelling kunnen wel helpen om het vertrouwen in een organisatie te krijgen. Geef je weinig aandacht aan de website, dan geldt dat misschien ook voor het product en de klant.

SEO

Plaatje zoekmachines. Search Engine Optimization (SEO) betekent dat je de website zodanig opzet, dat de zoekmachines de inhoud kunnen ‘begrijpen’. Een machine kan een tekst natuurlijk niet echt begrijpen maar wel woorden vergelijken met andere woorden en hun synoniemen. Daarom moeten we een site zo opzetten, dat de inhoud ervan duidelijk is voor een zoekmachine. Een zoekmachine wil aan zijn klanten zo relevant mogelijke artikelen aanbieden, met het artikel, dat het meest overeenkomt met het zoekargument, als eerste in de lijst. Alles wat we doen om het de zoekmachine gemakkelijker te maken, helpt ons om de best mogelijke notering te krijgen.

Usability

Foto usability. Usability is een combinatie van bruikbaarheid en gebruikers­vriendelijk­heid van bijvoorbeeld een website. Een bezoeker wil de taak, waarvoor hij op de website komt, snel en gemakkelijk kunnen uitvoeren. De inhoud van de website moet voor de gebruikers nuttig en relevant zijn. De site moet de vragen, die de bezoeker over een onderwerp heeft, zo goed mogelijk beantwoorden.

Webdesign

Plaatje mobiele telefoon. Webdesign is het maken en vormgeven van websites op het internet. Hoewel web­design overeenkomsten heeft met het ontwerpen van drukwerk, zijn er ook verschillen. Bij drukwerk gaat het om een vaste structuur en een vast formaat, op een website kunnen audiovisuele onderdelen deel uitmaken van het ontwerp en verandert de inhoud afhankelijk van de handelingen van de bezoeker en het schermformaat.